do góry

Kim jesteśmy?

Softnautica zajmuje się tworzeniem systemów informatycznych i oprogramowania biznesowego przystosowanego do potrzeb konkretnego klienta. Uważamy, że pracę każdego przedsiębiorstwa można przyspieszyć i ułatwić poprzez odpowiednio dopasowany system komputerowy. Zgodnie z tym przekonaniem tworzymy nasze produkty.

Skupiamy się na 3 polach działania:

 1. Opiece informatycznej nad przedsiębiorstwami
  Począwszy od konsultacji, poprzez projektowania rozwiązań, aż po ich utrzymanie i codzienny support.
 2. Projektowaniu serwisów internetowych
  Od prostych stron firmowych po złozone serwisy internetowe.
 3. Tworzeniu oprogramowania biznesowego
  Aplikacje typu B2B oparte o autorską platformę Argo.
do góry

Nasze produkty

Platforma Argo

Platforma Argo pozwala na wydajne tworzenie aplikacji RIA. Posiada budowę modułową, co pozwala na łatwy rozwój aplikacji internetowych względem zmieniających się potrzeb.

Platformę oparto o najnowsze technologie, takie jak:

 • XHTML, JavaScript
 • PHP 5.3, Zend Framework, Doctrine ORM
 • Bazę danych MySQL

System Wymiany Informacji

SWI jest zintegrowanym systemem informatycznym usprawniającym prace przedsiębiorstw, w których podstawą jest szybki, bezpieczny i pewny kontakt z klientem, opierający się na wymianie poufnych dokumentów. Został on zbudowany na bazie platformy Argo.

Posiada następujące moduły:

 • System kont użytkowników
  Każdy klient i pracownik posiada własne konto w systemie z unikalnym loginem i hasłem. Pozwala to na zdalny i bezpieczny dostęp użytkowników z dowolnego miejsca na świecie , a administratorom na śledzenie i nadzorowanie ich działań. W zależności od przydzielonych uprawnień ma dostęp do poszczególnych funkcji. Moduł ACL pozwala na szczegółowe zarządzanie tymi prawami.
 • Bezpieczna wymiana wiadomości
  Jest to kluczowy element systemu, który powstał aby wyeliminować problemy związane z klasyczną pocztą elektroniczną. Przy wymianie poufnych informacji (np. informacje o płacach, dane podatkowe) klasyczna komunikacja emailowa okazuje się niewystarczająca. Najbardziej problematyczną staje się kwestia bezpieczeństwa. Przy użyciu e-maila nie jesteśmy w stanie zapewnić poufności komunikacji na całej drodze od nadawcy do odbiorcy listu. Zastosowanie połączenia szyfrowanego przy wysyłaniu i odbiorze poczty zapewnia bezpieczeństwo jedynie na linii firma – serwer pocztowy. Nie ma gwarancji, że klient również korzysta z połączeń szyfrowanych. W dzisiejszych czasach, gdzie pocztę można odbierać za pomocą sieci Wi-Fi z darmowych hotspotów szczególnie łatwo o wyciek poufnych informacji. System wiadomości wewnętrznych rozwiązuje ten problem.
 • Zaawansowany ACL
  Wraz z rozrostem przedsiębiorstwa ilość kont w systemie rośnie. W pewnym momencie proste uprawnienia dostępu nie wystarczają. Potrzeba czegoś bardziej wyrafinowanego. Na tę potrzebę odpowiada moduł ACL (list kontroli dostępu). Pozwala on na szczegółowe przypisywanie praw dla użytkowników poprzez definiowanie ról, praw do zasobów i przypisywanie tych ról dla użytkowników. Obsługa tego modułu wymaga większej wiedzy administratora, ale w odpowiednich rękach jest potężnym narzędziem.
 • Poczta e-mail
  Pomimo, że komunikacja z klientami odbywa się wyłącznie poprzez platformę SWI, istnieje potrzeba posiadania klasycznych skrzynek mailowych. Aby ułatwić z nich korzystanie, pracownik może z poziomu swojego konta w systemie nimi zarządzać. System pozwala mu na konfigurację autorespondera na czas nieobecności oraz „tryb urlopu”, gdzie całą korespondencja kierowana do niego, będzie przekazywana do innego pracownika, który na ten okres przejmuje jego obowiązki. Administratorzy posiadają dodatkowe możliwości zarządzania takie jak edycja ustawień filtra antyspamowego czy aliasy i konta pocztowe.
 • Wymiana dokumentów
  Równie istotną sprawą jest sposób wymiany dokumentów. System wiadomości tekstowych jest niewystarczający. Czasem zachodzi potrzeba przesłania dodatkowych plików. E-mail nie sprawdza się tu również. Prócz kwestii bezpieczeństwa, często konta mailowe mają ograniczenia co do rozmiaru załączników. SWI rozwiązuje ten problem. Każdy użytkownik posiada możliwość przesyłania plików do innych użytkowników na swojej liście kontaktów, w sposób podobny do wiadomości. Pozwala to na łatwą i szybka obsługę plików poprzez wbudowany w stronę uploader. Dokumenty przechowywane są w systemie przez określony z góry czas (np. 60 dni), w przeciwieństwie do wiadomości, które przechowywane są trwale.
 • Archiwum poczty i dokumentów
  Pozwala na rejestrowanie poczty i dokumentów przychodzących i wychodzących z przedsiębiorstwa i powiązanie ich z klientami. Pozwala na śledzenie korespondencji i sprawne jej wyszukiwanie.
 • Zdalne fakturowanie
  Zamiast kupować kosztowne oprogramowanie do wystawiania faktur, drukować je i przynosić do kancelarii klient może wystawiać faktury swoim kontrahentom z poziomu swojego konta w systemie. Ma do nich ciągły dostęp online. Może je wydrukować lub pobrać w formie pliku PDF. Pracownik obsługujący danego klienta ma dostęp do faktur, więc klient nie musi pamiętać o ich dostarczaniu co miesiąc do kancelarii.
 • Płatności online
  Wirtualne konto płatności klienta. W tym miejscu klient może przeglądać historię płatności i bieżące zaległości. Może pobrać i wydrukować fakturę. Nowe płatności mogą być naliczane cyklicznie lub jednorazowo. O każdym obciążeniu jak i wpłacie klient jest informowany zarówno w postaci monitu wewnętrznego jak i wiadomości e-mail. Zaległości w płatnościach są widoczne zaraz po zalogowaniu na konto.
 • Formularze online
  Zamiast wymieniać pocztą drukowane formularze, łatwiej przesyłać je online. Pracownik może przesłać poprzez SWI interaktywny formularz do wypełnienia przez klienta. Formularz ten jest odsyłany do pracownika po uzupełnieniu, który może go zaakceptować, bądź odesłać od uzupełnienia z powrotem do klienta. Formularze interaktywne pozwalają na dołączanie notatek do poszczególnych pól, zarówno przez klienta (np. pytanie co dokładnie wpisać w dane pole) jak i przez pracownika (np. jak poprawić dane pole).
do góry

Jak się z nami skontaktować?

Email

biuro@softnautica.pl

Telefon

+48 788-988-545

NIP

6762452092

REGON

122488263

Adres pocztowy

Softnautica Sp. z o.o.
Zygmunta Mysłakowskiego 9
30-136 Kraków

KRS

0000406702

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer KRS 0000406702, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN (opłacony w całości), zarząd: Michał Buczek - prezes